က်န္ခဲ႔သူ

Wednesday, October 27, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »
က်န္ခဲ့သူ

မျပည့္စံုႏိုင္တဲ့ ဘ၀တစ္ခုမွာ
အေတြ႕အၾကံဳကို မိုက္မဲ အစျပဳ႐ွာ
နင္ဟာ င့ါကို စြန္႕ခြာ တစ္ေယာက္တည္း
ထားခဲ့ေတာ့မွာလား

ယေန႕တုိင္ေအာင္ ေမ့မရပါ
မေ၀းႏိုင္ေလတဲ့ အတိတ္ဘ၀မွာ
ငါဟာ နင့္ကို ခ်စ္တာ မယံုလို႕
စြန္႕ပစ္ခဲ့တာလား

ေ၀းတဲ့အခ်ိန္ေတြ ေရတြက္ကာ
လြမ္းရင္းေမွ်ာ္ကာ ေနထြက္လာ
ေ၀ဒနာေတြသာ င့ါဘ၀အတြက္ေတာ့
အရင္းႏွီးဆံုး အေဖာ္ပါ

နီးဖို႕ဆိုတာ အိပ္မက္ပါ
မင္းစကားေတြကို ေရတြက္မရ
ေပ်ာ္ႏိုင္ပါေစ မင္းဘ၀တစ္ေလွ်ာက္အတြက္
ေတာင္းဆုေလး ေခၽြကာ (လြမ္းေနတာ)

0 comments: