ခုက်မွ

Wednesday, October 27, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »
ခုက်မွ

ငါတားေနရက္နဲ႕
နင္ထြက္သြားခဲ့တာ

ငါေတာင္းပန္ရက္နဲ႕
နင္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တာ
ခုက်မွ နင္ေနာင္တမရပါနဲ႕။

ငါအေလွ်ာ့ေပးရက္နဲ႕
နင္အႏိုင္ယူသြားခဲ့တာ
ငါနားလည္ေပးရက္နဲ႕
နင္စာနာမေပးခဲ့တာ
ခုက်မွ နင္ငိုမေနပါနဲ႕။

ငါသတိေပးရက္နဲ႕
နင္မိုက္လုံးၾကီးခဲ့တာ
ငါခြင့္လႊတ္ရက္နဲ႕
နင္ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ခဲ့တာ
ခုက်မွ နင္ေတြေဝမေနပါနဲ႕။

ငါသိပ္ခ်စ္ရက္နဲ႕
နင္ထားရစ္ခဲ့တာ
ငါအမွားမရွိဘဲနဲ႕
နင္စြန္႕ခြာသြားခဲ့တာ
ခုက်မွ နင္ေတာင္းပန္မေနပါနဲ႕။

0 comments: