အတိတ္တစ္ခု

Monday, October 18, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »
အတိတ္ တစ္ခု

ေနေရာင္ျခည္ ရွိေပမဲ့....
ခ်စ္သူမရွိ ပကတိ အေမွာင္...
လ ေရာင္ ဆမ္းေပမဲ့ ..
ခ်စ္သူကို လြမ္း...
ငါ့ ရဲ့ ဘ၀ လမိုက္ညေပါ့....
ပန္းမ်ားပြင့္လ်က္...
ခ်စ္သူအတြက္ မေပးဆပ္နိင္....
ပန္မ်ားေမႊးလ်က္.....ခ်စ္သူႏွင့္ ေ၀း
ပန္းမေပးႏုိင္.....
ျပန္ေတြးသမွ်
ေၾကကြဲရတယ္...
ေၾသာ္...ကံေၾကြးဘယ္ေတာ့ ေၾကမွာလဲ။

0 comments: