ခ်စ္သူသိေစ

Sunday, October 17, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »
ခ်စ္သူသိေစ

ေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ ရင္းႏွီးမႈန့ဲ
အမွတ္မထင္ ရင္းႏွီးခ့ဲ
တေနရာစီ ၿခားေနေပမယ့္
မၿမင္ႏိုင္တ့ဲ သံေယာဇဥ္က
ႏွလုံးသားခ်င္း နီးေစခ့ဲ
ခ်စ္သူမရွိတ့ဲ ေန့ေတြမွာ
အရာရာ အသက္မ့ဲသလို
ငါ့စိတ္ေတြ ရြက္လႊင့္
ေ၀ဒနာတခု အတြက္..........
အိပ္ပ်က္ညေတြသာ ၿဖစ္သြားခ့ဲ
အသံေလးႀကားယုံန့ဲ........
လႈပ္ရွားခ့ဲရ ငါ့ႏွလုံးသားမွာ
ခ်စ္သူပုံရိပ္ အရိပ္တစ္ခုအၿဖစ္ပုံေဖာ္ရင္း
စိတ္ကူးန့ဲေတာင္ ငါေပ်ာ္ေနမိပါရဲ႔
ကုန္ဆုံးသြားတ့ဲ နာရီေတြန့ဲအတူ
ဆုံဆည္းခြင့္ကို တမး္တ
ရက္လေတြ လက္ခ်ဳိးေရတြက္ရင္း
တုန္ရီလႈိက္ေမာစြာန့ဲ..........
ဟစ္ေႀကြးေနတ့ဲ ခ်စ္စကားသံ
ခ်စ္သူႀကားသိႏိုင္ပါ့ မလား....

(Anonymous)

0 comments: