ဘာေၾကာင္႔လဲ

Wednesday, October 27, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »
ဘာေၾကာင့္လဲ

မင္းနဲ႕ဆံုခ်ိန္တိုင္းမွာ
ငါရင္ေတြခုန္ခဲ့တာ
ဘာေၾကာင့္လဲ

မင္းနဲ႕ေ၀းခ်ိန္တိုင္းမွာ
ငါေဆြးခဲ့ရတာ
ဘာေၾကာင့္လဲ

မျဖစ္နိုင္မွန္းသိေပမယ့္
ငါသိပ္ခ်စ္ခဲ့တာ
ဘာေၾကာင့္လဲ

အထီးက်န္ဆန္တဲ့ ညေတြမွာ
ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕
ငါ တစ္ေယာက္တည္း................

0 comments: