ခ်စ္သူမွာတမ္း

Wednesday, October 27, 2010 Posted In Edit This 0 Comments »

ခ်စ္သူမွာတမ္း

ၾကယ္ေတြစုံတဲ့ ည
ေကာင္းကင္စီေမွ်ာ္မွန္းရင္း.....
ငါ့အေတြး ေတြက မင္းစီျဖန္႔ထားခဲ့တယ္.....

ဟုိးအေ၀း စီက...
မွဳန္ျပျပ ေတာင္တန္းေတြၾကားမွာ
မင္းရွိေနမလား.....
မွန္းဆရ ခက္လိုက္တာ ခ်စ္သူရယ္.....

ကိုယ့္ရဲ့ တည္ေနရာ
ကိုယ္တိုင္ေတာင္ မေသခ်ာတဲ့ အျဖစ္
မင္းရွိရာကို ဘယ္လိုမွန္းဆရပါ့မလဲ.....

ဘယ္လို ပင္ ျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္......
ဘယ္အရပ္မွာပဲ ေနေန ....
ငါ့ရင္ထဲက သတိရျခင္းေတြကို....
မင္းရွိမဲ့အရပ္စီ...မွန္းဆလို႕.......

တမန္ေတာ္ ေလေျပရယ္...
ေက်းဇူးျပဳျပီး...ေျပာျပလိုက္ပါ....
ငါ သူ႕ ကို အရမ္းလြမ္းေနတယ္လို႔.....

0 comments: